VGF / K. H. Børstings fond

K. H. Børstings fond

Karl Henrik Børstings Fond

Foreningen stiftede i 1999 Karl Henrik Børstings Fond, med det formål at hædre en person, som har ydet en ekstraordinær eller langvarig indsats for Vintersbølle Gymnastikforening.

Tidligere prismodtagere er

 

2000                     Hanne Jensen

2001                     Niels Nygaard

2002                     Rikke Skjellerup

2003                     Pernille Paulsen

2004                     Bent Gaarsted Petersen

2005                     Sabrina pihl, Ditte Larsen og Michael Gregersen

2006                     Jørgen Larsen

2007                     (Ingen blev indstillet)

2008                     Lasse Sønderup og Maja Falster

2009                     Henrik Barnewitz
 
2010                    Jakob, Camilla og Regitze
 
2011                    Kenneth, Anne Mette
 
2012                    Camilla Larsen, Regitze Thrane
 
2013                     Emme Thrane,
                              Camilla Uhre, 
                              Caroline Ellekær Fougt
 
2015                     Line Jensen & Majbritt Flintberg
 
2016                     Gitte Brandt Jørgensen
 
2017                      Line Brandt Jensen, Jacob Brandt Jensen &
                              Frederikke Spange 
 
 
Indstilling
Har du et forslag til næste års prismodtager, så skal skriftligt motiveret forslag afleveres til bestyrelsen v. formanden Henrik Heinemann,  Ålevænget 14, 4760  Vordingborg eller mail: henriklauheinemann@msn.com senest den 1. Marts 2017.
 
Ansøgning:
Fonden kan tillige søges af unge med særlig tilknytning til foreningen og som ønsker en videregående uddannelse i gymnastik – typisk et højskoleophold.
Ansøgningen skal sendes til formanden.
 
Prisuddelingen foregår ved forårsopvisningen.
 
Vedtægter for:

Karl Henrik Børstings fond

 

§1 Formål

Fonden er indstiftet den 12. januar 1999 af  Vintersbølle Gymnastikforening til minde og ære for foreningens stifter Karl Henrik Børsting.

Det er fondens formål at hædre personer, som har ydet en særlig sportslig eller menneskelig indsats i eller for Vintersbølle Gymnastikforening. Det er ligeledes fondens formål at støtte medlemmer, der måtte ønske sig en videregående uddannelse inden for gymnastikkens område.

 

§ 2 Formue

Fondens økonomi hviler på det beløb, som foreningen blev stiftet med den 12. januar 1974 samt, hvad der måtte blive tilskrevet.

 

§ 2, stk. 2:

Formuen forvaltes af den siddende bestyrelse til bedst mulige afkast set i forhold til risikoen.

 

§ 2, stk. 3

Formuen kan ikke udbetales helt eller delvist uden godkendelse på en i foreningen afholdt   generalforsamling.

 

§ 2, stk. 4

Vintersbølle Gymnastik Forenings bestyrelse kan hvis det ønskes optage lån i fondens formue til indkøb af redskaber, til almindelig bankrente og med en max. Afdragsperiode på 5 år.

 

§ 3: Bestyrelse

Den til en hver tid siddende bestyrelse for Vintersbølle Gymnastikforening er ligeledes bestyrelse for Karl Henrik Børstings Fond.

 

§ 4: Uddelinger fra fonden:

Hædersbevisningen og den tildelte støtte afholdes af renteafkastet fra fondens formue.

 

§ 4, stk. 2

Bestyrelsen afgør, hvem der det pågældende år skal tildeles hædersbevisningen. Indstillinger kan modtages fra foreningens medlemmer, og skal være bestyrelsen i hænde senest den 1. februar det pågældende år.

 

§ 4, stk. 3

Hædersbevisningen tildeles ved forårsopvisningen. I særlige tilfælde kan dette fraviges.

 

§ 4, stk. 4

Fonden kan endvidere søges af medlemmer af foreningen, som måtte ønske tilskud til videregående uddannelse inden for gymnastik.

 

§ 5: Regnskab og revision

Bestyrelsen aflægger hvert år på foreningens generalforsamling særskilt regnskab for fondens formue, indtægter og udgifter.

 

§ 5 stk. 2

Fondens regnskabsår er fra 1. august til 31. juli.

 

§ 5, stk. 3

Regnskabet skal revideres af de til enhver tid valgte revisorer i Vintersbølle Gymnastikforening.

 

 

§ 6: Ophør

Fonden kan kun ophøre efter vedtagelse på ordinær og ekstraordinær generalforsamling. Formuen anvendes efter formålet eller kan efter godkendelse på de 2 generalforsamlinger overføres til Vintersbølle Gymnastikforenings almindelige beholdning.

 

§ 6, stk. 2:

Skulle foreningen efter - regler for dette – ophøre, indgår fondens beholdning i foreningens almindelige formue og forvaltes herefter som reglerne for denne.

 

 

 

Vedtaget på stiftende møde tirsdag den 12. januar 1999 og godkendt på den ordinære generalforsamling i Vintersbølle Gymnastikforening den 1. marts 1999.

Ændringer godkendt på ekstra ordinær generalforsamling den 31. maj 2005.

Henrik Lau Heinemann